1.4.09

Funcions numèriques, el nombre de l'electricitat per a l'ús d'una suau funda de pell
I la posta de sol sobre la pell blanca en contra d'un nombre de rotació
En segon lloc, un fals simulacre d'Mosko estranya màscara exòtiques
Permís de Xiuxiueig
Recollits tres vegades, i fem una crida a la calma per respirar
Tenim una bona i tranquil-la, suaument tres vegades en l'escriptura japonesa de la pobresa
Tornar al negre i ales de vol interrupció
> Canviar les ales de l'ocell i l'àguila Negre, Terra, volar a casa

Numeric functions, the number of electricity for the use of a soft leather case
And the sunset on the white skin against a number of rotation
Second, a mock drill Mosko strange alien mask
Permit buzz
Collected three times, and we appeal for calm by breathing
We have a good and quiet, gently three times in the Japanese writing of poverty
Back to the black wings and flight disruption
John Heard wing of the bird and the black eagle, Earth, fly home

3 comments:

Robert said...

i needed this to start my day

thanks Lazare!

murmurists said...

Gorgeous

Lazare said...

thanks mates... you make my day too.

Blog Archive

Followers